Vi, Haugen Produksjoner er veldig glad for og ha mottatt penger fra EØS midlene via Norsk Kulturråd for samarbeid med det Tsjekkiske teateret kompaniet Divadlo Kamen for forestillingen “The Rainstick”. Vi skal spille forestillingen i Prague 20  og 21 mai 2022. “The Rainstick” er støttet av Island, Lichtenstein and Norge fra EØS midlene.

Les om forestillingen og om  Divadlo Kamen på denne linken. https://www.divadlokamen.cz/destova_hul_en

Bildene er fra Liv Hanne og Anne Katrine sine prøver i Tromsø.