N21A1003

Hode en ting og kropp noe annet, sa du? En poet har verbalt språk, men ingen kropp. En danser har kropp, men ikke noe verbalt språk. Så hva får man når fem poeter og fem dansekunstnere møtes i scenerommet? Haugen Produksjoner inviterer til ei grensesprengende forestilling som verken er ren poesi eller ren dans, men noe uhørt og sett tredje: velkommen til en kveld med DanseDikt!

Fem dansekunstnere og fem forfattere møtes i dette sjangeroverskridene scenekunstprosjektet hvor målet er å utforske gråsonene, møtepunktene og skjæringspunktene mellom poesi og koreografi, tekst og bevegelse. Fem duetter  bestående av en dansekunstner og en poet lager et 10-12 minutts’dansedikt’. Disse settes så sammen som en diktsamling for scenen. Dansediktene kan også opptre løsrevet fra hverandre.

Med i dansediktsamlingen er  en scenograf som bygger om rommet mellom diktene. Hun akkompagneres av musiker som får frem den iboende dansen og fortellingen også i rommene mellom.

 

Idé: Liv Hanne Haugen Utarbeidelse og prosjektansvarlige: Liv Hanne Haugen, Anne Katrine Haugen Samarbeidspartner og forfatter: Morten Wintervold Øvrige forfattere: Eirik Skrede, Olava Bidtnes, Henning Bergsvåg og Marte Huke Dansere: Jussi Salminen, Marte Reithaug Sterud, Emilie Dahlen, Anne Katrine Haugen og Liv Hanne Haugen Scenografi: Hege Pålsrud Musikk: Bernt- Simen Lund

Forestillingen hadde premiere på Rådstua Teaterhus under Ordkalotten, Tromsø Internasjonale Litteratur Festival, okt. 2012.

Forestillingen er støttet av Norsk Kulturråd, Fond For Lyd og Bilde, Stiftelsen Ord og Form, FFUK, Norsk Forfattersentrum og Dansearena nord