omoss

Et SøstreProsjekt

Haugen Produksjoner ble stiftet i 2003 av søstrene Liv Hanne og Anne Katrine Haugen i forbindelse med deres første felles forestillingen «Søstre».

«Søstre» ble vist 180 ganger, og turnerte land og strand rundt i regi av Riksteatret og Den Kulturelle Skolesekken. Siden da har Anne Katrine og Liv Hanne initiert hver sine forestillinger, men alltid i nært samarbeid med hverandre. Begge har sin danseutdanning fra blant annet London Contemporary Dance School, og etter det jobbet innen forskjellige dansekompanier i Belgia og Nederland. I 1998 flyttet Anne Katrine nordover igjen, og i 2009 fulgte Liv Hanne på. Nå drives Haugen Produksjoner fra Tromsø hvor begge søstrene er bosatt.

Dokumentarisme og fiksjon, opprørstrang og abstrakt dans, samt en sterk forankring i nordnorsk identitet og tilhørighet er noen av stikkordene for Haugen Produksjoners kunstneriske motivasjon. Inkluderende arbeidsprosesser og nære samarbeider ofte på tvers av sjangre, er viktige strukturer som sikrer stadig nye bevegelser og uttrykk. Et ønske om å være underveis, sammen med nysgjerrighet og interesse for å fange opp det som til enhver tid rører seg her og nå, er den viktigste motivasjonen for Haugen Produksjoners arbeid og dansekunst. Etter mange år ute i Europa ønsker nå begge søstrene Europa velkommen til Tromsø ved at de ofte inviterer utenlandske kunstnere inn i prosjektene deres.