Ragnhilds Drøm er et sagaspill med tekst av Lyder Verne og Anne Helgesen og musikk av Magne Hanssen. Urpremiere på Graddholmen, Skjerstad, i 1999. Har siden 2001 blitt oppført hvert tredje år.

Anne Katrine Haugen koreograferte og danset en duett sammen med Reidar Sjøset i Ragnhilds Drøm. De var med første gang i 2004 og har vært med i oppsettningene siden både i 2007 og 2010. I de to siste oppsettningene av Ragnhilds Drøm har Anne Katrine i tillegg koreografert danser til koret samt vært regi assistant. Les mere..

Spillet om kristningen av Salten tar utgangspunkt i de hendelser som er nedtegnet i Snorre om da Olav Tryggvason kristnet Norge. I året 999 befant kongen med sine menn seg i Saltenområdet. Først prøvde de en gang å ta den lokale høvdingen, Raud den rame, men da opplevde de at havet røk opp til storm, så de kom ikke inn Saltenfjorden. Olav reiste så videre nordover, men kom senere tilbake og tok livet av Raud den Rame.

I sagaspillet tenker vi oss at høvdingen, Raud den Rame, som hadde datidens største båt, hadde vært på vikingetokt i England, Irland og Skottland. Raud hadde røvet med seg henne som vi møter som Frøydis, og som ble hans frille. Både hans kone og Frøydis hadde møtt kristendommen i sitt hjemland, og der blitt døpt. Vi møter Ragnhild, Rauds datter, som har drømmer der hun ser inn i framtiden. Hun er redd og ser varsler om en fiende, og håper på et mykere samfunn på samme måte som sin mor. Handlingen er bygget opp i spenningsfeltet mellom det onde og det gode, det hedenske vikingesamfunnet og den nye maktfaktoren – kristendommen.

Handlingen utspiller seg på Graddholmen på Skjerstad i Bodø kommune i Nordland. Kulissene er et jernaldersamfunn, Raud den Rames gård med beboere. «Skuespillerne» eller statister spilles hovedsakelig av medlemmer av Breivik sangerlag og Misvær sangerlag, som i tillegg til å spille skuespill, synger. Det leies inn profesjonelle skuespillere til hovedrollene. I halvsirkel nordvest for gården er det bygget et utendørsamfi med sitteplass til ca. 800 tilskuere.

 Produksjon: Stiftelsen Ragnhilds Drøm
Kontakt person: Randolv Gryte

 Billedgalleri