0

XwomXnseX

It is said that the female body reaches a sexual peak in the mid-40s. So what happens when three dance artists and womn xaged 48-57 examine both what they have experienced and what they have been [...]

0

XwomXnseX

Det sies at kvinnxrkroppen treffer en seksuell topp i midten av 40-årene. Så hva skjer når tre dansekunstnere og kvinnxr i alderen 48-57 år undersøker både det de har opplevd og det de har blitt [...]