Norwegian sisters Liv Hanne and Anne Katrine Haugen founded Haugen Productions  in 2003 in Tromsø in connection with the first joint performance ‘Sisters’. Over a periode of three years they performed Sisters 180 times. Since then, they have worked both alone and in colloboration with each other creating dances that border documentary and fiction and are strongly shaped by their North-Norwegian identity and background. Their aim is to bring everyday life into theatre and theatre into everyday life – while lifting it up to humorous and surprising new heights. Working in close collaboration with different artistic forms ensures dynamic and fresh outcomes.

They both studied at the London Contemporary Dance School. From 1991 – 2009 they worked extensively in Belgium and the Netherlands with dance companies such as Ultima Vez / Wim Vandekeybus and Angelika Oei. They present work in traditional black-box settings as well as site-specific locations.

Recent works include Sisters 11 years later (2014),  a piece adressing existential questions of sisterhood and the challenges and blessings of close family ties. HomeMade (2013), a site specific performance using different homes in Tromsø and Chew It! (2013), a work about chewing set in a restaurant and where chewing as a fullworthy activity on it’s own, is adressed. PUST / BREATH a piece set in a big inflatable bubble are to be premiered 15th. November 2016.

 

Haugen Produksjoner ble stiftet i 2003 av søstrene Liv Hanne og Anne Katrine Haugen i forbindelse med deres første felles forestillingen «Søstre». «Søstre» ble vist 180 ganger, og turnerte land og strand rundt i regi av Riksteatret og Den Kulturelle Skolesekken. Siden da har Anne Katrine og Liv Hanne initiert hver sine forestillinger, men alltid i nært samarbeid med hverandre. Begge har sin danseutdanning fra blant annet London Contemporary Dance School, og etter det jobbet innen forskjellige dansekompanier i Belgia og Nederland. I 1998 flyttet Anne Katrine nordover igjen, og i 2009 fulgte Liv Hanne på. Nå drives Haugen Produksjoner fra Tromsø hvor begge søstrene er bosatt.

Dokumentarisme og fiksjon, opprørstrang og abstrakt dans, samt en sterk forankring i nordnorsk identitet og tilhørighet er noen av stikkordene for Haugen Produksjoners kunstneriske motivasjon. Inkluderende arbeidsprosesser og nære samarbeider ofte på tvers av sjangre, er viktige strukturer som sikrer stadig nye bevegelser og uttrykk. Et ønske om å være underveis, sammen med nysgjerrighet og interesse for å fange opp det som til enhver tid rører seg her og nå, er den viktigste motivasjonen for Haugen Produksjoners arbeid og dansekunst. Etter mange år ute i Europa ønsker nå begge søstrene Europa velkommen til Tromsø ved at de ofte inviterer utenlandske kunstnere inn i prosjektene deres.