Denne versjonen av Reisen ble først vist i Målselv så i  Tromsø, hvor den ble justert til naturlandskapet der. Her følger en beskrivelse sett fra noen av stasjonene i den vel to timers lange vandringen. 

 

Sjaman Heidi tar imot med bål og trommereise. Etter at vi har hoppet over bålet og blitt renset for sivilisasjonens jag og mas, legger vi oss på rygg inne i lavvuen og fokuserer på taktfaste og monotone slag fra runebommen. Med lukkede øyner skal man forsøke å mane frem et møte med sitt eget kraftdyr. En gaupe, ulv selv en maur kan fungere som en støtte og bli aktivt brukt, er tanken bak denne samiske sjamanistiske tradisjonen. Får man det ikke til, forklarer Heidi etter endt trommereise, er det ingen grunn til bekymring, alle har et kraftdyr og med øvelse skal alle kunne lokke den dyriske kraften ut og frem… Beroliget, eller kanskje nettopp ikke… går vi videre. 

Mer info

 

Mátki Reisen (2007)
Reisen i Engledalen (2009)
Reisen, Den som ser  (2010)